Hội thảo “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin – truyền thông của các ban Trung ương Đảng”

Ngày 02/8/2013, Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với Công ty Cisco, Công ty HP và Công ty VMWare tổ chức Hội thảo “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông của các ban Trung ương Đảng”.

IMG 3024

Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin các cơ quan Đảng ở Trung ương. Tham dự và chỉ đạo hội thảo đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu rõ:Văn phòng Trung ương Đảng được Ban Bí thư giao chủ trì xây dựng Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng giai đoạn 2013-2020 để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động toàn diện của các cơ quan đảng, phát huy hiệu quả đầu tư từ Đề án 47 và Đề án 06, phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ. Một trong các nội dung quan trọng của Chương trình là nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng nói chung và các ban Trung ương Đảng nói riêng. Do đó hội thảo này nhằm giới thiệu giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ việc định hướng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của các ban Trung ương Đảng trong thời gian tới.IMG 3025

Tại Hội thảo các lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin các cơ quan đảng ở trung ương đã nghe các chuyên gia trình bày về các nội dung “Giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu hợp nhất của Cisco”, “Hạ tầng hội tụ của HP”, và “Ảo hóa và hợp nhất hạ tầng Công nghệ thông tin và lộ trình tiến tới nền tảng điện toán đám mây”. Phần trao đổi, thảo luận đã tạo không khí sôi nổi nhằm định hướng lựa chọn giải pháp phù hợp, giúp Văn phòng Trung ương Đảng xác định nội dung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông của các ban Trung ương Đảng trong dự thảo Chương trình một cách sát thực.

Ban Biên tập