Hội nghị báo cáo chuyên đề năm 2013 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 07-8-2013 Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến trên cả ba miền (Bắc – Trung – Nam) chuyên đề năm 2013 về việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

 

Tham gia hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên các Ban tham mưu của Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên các Ban tham mưu của các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc; các đồng chí Chủ tịch các công đoàn bộ phận trực thuộc các Công đoàn cơ sở.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Trong 1 buổi làm việc Hội nghị đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung chính về chuyên đề năm 2013 " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp". Như các đồng chí đã biết:         

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hoá tư tưởng, đạo đức. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng thể hiện sinh động các mặt đó và luôn giáo dục cán bộ, đảng viên chúng ta những nội dung đó. Do vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức của Bác trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh với tư cách là một vỹ nhân, một nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ không trộn lẫn được. Một số nhà nghiên cứu đã đề cập đến phong cách tư duy Hồ Chí Minh, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc Hồ Chí Minh, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh…

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng của thời đại mới. Việc học tập và rèn luyện đó sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển.

Hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, có ý nghĩa rất to lớn, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ có hiệu quả thiết thực hơn.

                                                                                                                                         Tin bài Đoàn Đắc Trưởng

                                                                                                                                Văn phòng Đảng ủy Công ty In Tiến Bộ