Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và một số đơn vị chức năng làm việc với Phòng Cơ yếu, Vụ Hành chính - Cơ yếu

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, chiều ngày 29-8-2013, đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Ban Cơ yếu đã có buổi làm việc với Phòng Cơ yếu, Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng.

WP 000161

Đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Phòng Cơ yếu Vụ Hành chính - Cơ yếu

Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu 893, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và Văn phòng Ban. Về phía Vụ Hành chính - Cơ yếu và Phòng Cơ yếu có đồng chí Đinh Văn Đường Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu và các đồng chí Trưởng, Phó Phòng Phòng cơ yếu.

Trước khi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Ban Cơ yếu đã thăm và kiểm tra công việc của Phòng Cơ yếu. Tại cuộc làm việc, sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Cơ yếu báo cáo tình hình công tác và các kiến nghị, đề xuất đối với Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chức năng của Ban; phát biểu ý kiến của đại diện lãnh đạo Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Ban Cơ yếu. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí biểu dương kết quả công tác thời gian qua của Phòng Cơ yếu, Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Phòng Cơ yếu, đồng chí chỉ đạo Phòng Cơ yếu phải đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, luôn bảo đảm xử lý thông tin chính xác, kịp thời, an toàn trong mọi tình huống, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương.

Một số hình ảnh buổi làm việc :

WP 000146

 Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra công việc của Phòng Cơ yếu

WP 000150

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ thăm các phòng làm việc của Phòng Cơ yếu

Vụ Hành chính - Cơ yếu