Lễ Thượng cờ tại Trụ sở Nhà làm việc Văn phòng Trung ương Đảng

Vào một ngày đầu thu Hà Nội, sáng nay Văn phòng Trung ương Đảng đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại Trụ sở Nhà làm việc Văn phòng Trung ương Đảng, số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tham dự Lễ Thượng cờ

Tới dự Lễ Thượng cờ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và hơn 200 cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng ở khu vực Hà Nội.  

Đ/c Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và Đ/c Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng chủ chì Lễ Thượng cờ

Đây là nghi lễ có ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng. Trong suốt chiều dài hơn 83 năm truyền thống lịch sử, lần đầu tiên cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng có trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, trong khuôn viên Văn phòng Trung ương Đảng có cột cờ để treo cờ tổ quốc, cờ đảng.

Từ hôm nay cờ đảng, cờ tổ quốc sẽ mãi mãi tung bay tại khuôn viên của Trụ sở cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng. Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân, nguyện làm việc hết mình, cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mỗi cương vị được giao.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Lễ Thượng cờ:

Nghi lễ Thượng cờ

cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự Lễ Thượng cờ

Khối Đoàn viên Thanh niên - lực lượng trẻ luôn xung kích, sáng tạo trong các hoạt động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Lực lượng Trung đội Dân quân tự vệ - Đơn vị quyết chiến quyết thắng của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng

Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng