Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu

Công tác Cơ yếu là công tác cơ mật, trọng yếu, sử dụng kỹ thuật mật mã để bảo vệ những thông tin bí mật quốc gia, gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp, gắn liền với bảo vệ an ninh quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 26-11-2011, Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Cơ yếu.

HIEP

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg, ngày 29-8-2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Luật Cơ yếu và Kế hoạch số 3787-KH/BQP, ngày 30-11-2012 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Luật Cơ yếu; ngày 20-9-2013, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý sử dụng cơ yếu trong và ngoài cơ quan, các cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác cơ yếu của Văn phòng Trung ương Đảng.

quang canh1

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thành phần tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam và cán bộ trực tiếp nhận điện mật của các cơ quan có đăng ký sử dụng điện mật của Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện trợ lý, thư ký các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu 893, Phòng Pháp chế Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Văn phòng Trung ương tại Hà Nội; lãnh đạo Vụ Hành chính - Cơ yếu và cán bộ, nhân viên Phòng Cơ yếu thuộc Vụ Hành chính - Cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng.

VIET

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cơ yếu 

Sau khi đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cơ yếu, trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật Cơ yếu, quan điểm chỉ đạo, những nội dung chủ yếu của Luật Cơ yếu, tổ chức thực hiện Luật Cơ yếu, đồng thời đồng chí đã cung cấp một số thông tin về tình hình lộ lọt bí mật nhà nước trong thời gian qua để nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lấy cắp bí mật nhà nước của các thế lực thù địch.

thanh

Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương đã cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ dành thời gian đến truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Cơ yếu và các văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành Luật. Để cơ yếu của Văn phòng Trung ương Đảng phục vụ tốt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chức năng của Ban, cũng như Cục Cơ yếu 893 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Văn phòng Trung ương Đảng để thực hiện tốt Luật Cơ yếu và các văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành Luật, làm tốt công tác bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của tình hình mới.

Vụ Hành chính - Cơ yếu