Hội Cựu chiến binh Hành chính - Tổng hợp kỷ niệm 5 năm thành lập

Hội Cựu chiến binh Hành chính – Tổng hợp thành lập vào tháng 12 năm 2008 với 57 hội viên, 6 chi hội trực thuộc; phần lớn hội viên đã kinh qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới; có 8 đồng chí là thương binh các hạng.

Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Hành chính - Tổng hợp

Hội Cựu chiến binh Hành chính – Tổng hợp phấn lớn hội viên là cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Văn phòng Trung ương trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đơn vị nghiệp vụ, các Ban Tham mưu của Đảng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng, của Đảng ủy cơ quan và Đảng ủy Hành chính – Tổng hợp, sự quan tâm đặc biệt của Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương, các hội viên trong Hội với phẩm chất và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong nhiều năm qua và trên từng cương vị công tác đã nhiều cố gắng, nỗ lực vương lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trong 5 năm qua Hội đã có nhiều hoạt động nổi bật: tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động Hội và phong trào thi đua như tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn, tham gia các hoạt động thăm chiến trường xưa, thăm một số gia đình thương binh liệt sỹ, xây dựng và tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; bên cạnh đó Hội cũng thường xuyên củng cố và xây dựng tổ chức Hội, đã kết nạp 17 hội viên, làm các thủ tục cho các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác.

Trong lễ kỷ niệm một số đồng chí cựu chiến binh của Hội đã vinh dự được Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam.

resized IMG 0229

Thanh Tùng

Tin mới

Các tin khác