Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Vụ Hành chính - Cơ yếu

Chiều ngày 16/12/2013, Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Đến dự với Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể cán bộ và đảng viên trong Vụ. IMG 2577

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong việc tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo về kinh tế - xã hội, là một trong những đơn vị chủ lực của Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp tham gia phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội bộ cơ quan, công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, trong bối cảnh thiếu biên chế ở một số Phòng, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi uỷ, lãnh đạo Vụ và các phòng, tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chất lượng công tác tốt, không để xảy ra sai sót; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các phòng trong Vụ, góp phần vào thành tích chung của cơ quan.

 IMG 2583

Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu; đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc. Đồng chí cũng chỉ rõ năm 2014 là năm triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, vì vậy đề nghị trong thời gian tới, Vụ Hành chính - Cơ yếu cần phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên, tập trung tối đa cho các công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công chung của Đảng và Nhà nước.

Vụ Hành chính - Cơ yếu