Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Ngày 04-01-2014, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cho các Công đoàn cơ sở có nhiều thành tích năm 2013

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Quang Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên các Ban của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận thuộc các công đoàn cơ sở. Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng hiện có 10 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 2.400 đoàn viên phân tán rộng khắp trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức hoạt động của các công đoàn cơ sở cũng khác nhau ( công đoàn thuộc khối cơ quan nhà nước và công đoàn thuộc các doanh nghiệp nhà nước).

các đồng chí lãnh đạo Công đoàn VPTW chủ trì Hội nghị

Trong năm 2013 dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Công đoàn Cơ quan đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, các tổ chức công đoàn trực thuộc đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Hầu hết các đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cũng như các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn tới cán bộ, đoàn viên; tuyên truyền về Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp thông qua nhiều hình thức phong phú. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong năm hầu hết cán bộ, đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2013, toàn Công đoàn Cơ quan có 418 cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong đó có 56 cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã trao chứng nhận Tổ chức công đoàn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc cho 10 công đoàn cơ sở trực thuộc; tặng Giấy khen của Ban Chấp hành cho 32 tập thể công đoàn bộ phận đạt vững mạnh xuất sắc, 97 đoàn viên xuất sắc. Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho công đoàn cơ sở Công ty An Phú; trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm.

                                                                            

                                                                 Tin bài, ảnh

                                                             Đoàn Đắc Trưởng

                                                            Văn phòng Đảng – Đoàn thể Công ty In Tiến Bộ