Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2014

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 28-5-2014, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2014 trực tuyến cho toàn thể cán bộ công đoàn từ cấp Tổ phó công đoàn trở lên ở cả 3 khu vực Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Hùng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị tập huấn

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn có đồng chí Lê Văn Hùng- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đại Khu, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2014 còn có 200 cán bộ Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng 3 khu vực Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

các đại biểu tham dự tại hội nghị

Toàn cảnh hội trường Hội nghị tập huấn

Để biểu thị tinh thần yêu nước và phản đối kịch liệt Trung Quốc xâm phạm vùng Biển nước ta, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã vận động toàn thể cán bộ, công đoàn tham dự Hội nghị nhắn tin ủng hộ quỹ vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với mỗi tin nhắn là 14.000 đ; 100% cán bộ công đoàn dự Hội nghị tập huấn tham gia hưởng ứng.

          các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nhắn tin ủng hộ Quỹ vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động

 Tại hội nghị tập huấn đồng chí Trần Đại Khu, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã truyền đạt cơ bản đầy đủ nội dung của Điều lệ Công đoàn khóa XI, phân tích những điều, khoản mới được sửa đổi bổ sung tại Đại hội lần thứ XI; hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn giúp cho các đồng chí làm công tác công đoàn có thêm các kỹ năng, kiến thức chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ của mình.

                                                                    Biên tập: Phùng Thắng & Tin bài: Đoàn Đắc Trưởng