Trung đội tự vệ cơ quan thực hiện công tác huấn luyện năm 2014

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện năm 2014 Trung đội tự vệ cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã triển khai công tác huấn luyện vào tháng 7/2014.

Nội dung huấn luyện năm nay gồm có: huấn luyện phòng không tầm thấp (huấn luyện sử dụng súng phòng không 12ly7), huấn luyện chiến đấu bộ binh (tháo lắp súng, tập bắn súng trường CKC, AK), huấn luyện công tác cứu thương… Trong thời gian huấn luyện toàn trung đội đã đảo bảo 100% quân số, nghiêm túc, hăng say tập luyện và được Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ba Đình đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan.

image3

 

Trung đội tự vệ ngày càng chứng tỏ là lực lượng nòng cốt trong công tác an ninh quốc phòng tại cơ quan.

Thanh Tùng