Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Vụ địa phương I về truyền thống Văn phòng Trung ương

Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945- 2/9/2014 và 84 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng 18/10/1930 – 18/10/2014. Chi bộ Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng gắn với lịch sử hào hùng của Đảng và của dân tộc.

Chúng tôi vô cùng tự hào về truyền thống quý báu đã được bao thế hệ cán bộ, nhân viên và người lao động Văn phòng Trung ương Đảng viết lên.Chúng tôi nguyện cùng nhau nỗ lực rèn luyện, phấn đấu xây dựng Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng vững về tư tưởng chính trị; mạnh về chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết một lòng, đóng góp công sức nhỏ bé của mình tiếp tục tô thăm thêm truyền thống tươi đẹp của Văn phòng Trung ương Đảng.