Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/12/2014 tại Hà Nội

Đây là lần thứ ba Hội thi tin học giỏi 4 văn phòng Trung ương được tổ chức và do Văn phòng Quốc hội là đơn vị chủ trì. Trong hai ngày, 4 đến 5/11/2014 sẽ diễn ra khai mạc, thi và tổng kết, trao giải. Địa điểm thi tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hội thi lần thứ nhất diễn ra trong năm 2010 do Văn phòng Chính phủ chủ trì, lần thứ hai diễn ra trong năm 2013 do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì. Thành phần tham gia hội thi gồm cán bộ, công chức trong 4 cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ.

Theo Ban Tổ chức, nội dung thi gồm có hai loại là Thi kỹ năng tác nghiệp khai thác, sử dụng máy tính, mạng máy tính và các phần mềm máy tính phục vụ công tác văn phòng (gọi tắt là Thi kỹ năng); và Thi trình bày ý tưởng sáng tạo hoặc sản phẩm công nghệ thông tin (gọi tắt là Thi ý tưởng, sản phẩm).

Thí sinh thi kỹ năng sẽ phải thực hiện hai phần, phần lý thuyết và phần kỹ năng nghiệp vụ. Phần thi lý thuyết là thi trắc nghiệm trên giấy, trong khi phần thi kỹ năng nghiệp vụ thi sinh sẽ làm bài trên máy tính, mạng. Đề có thể đạt kết quả cao, thí sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, phần mềm máy tính, hệ thống thông tin, an toàn thông tin được quy định trong 6 modun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản và 4 modun kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (IU07, IU08, IU09 và IU14) theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Thí sinh cũng cần có kỹ năng tốt trong biên soạn văn bản, thể thưc văn bản, khai thác Internet, xử lý số liệu, viết báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá và đề xuất giải pháp/kiến nghị về một vấn đề cụ thể. Các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin không được đăng ký thi nội dung này.
Thí sinh thi ý tưởng, sản phẩm gửi hồ sơ cho Ban Tổ chức từ trước và sẽ thực hiện việc trình bày ý tưởng, sản phẩm hoặc trình diễn sản phẩm trước các thành viên Ban Giám khảo khi Hội thi diễn ra. Ý tưởng sáng tạo là các ý tưởng mới, mang tính sáng tạo của tập thể hoặc cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng văn phòng hoặc của 4 văn phòng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Sản phẩm công nghệ thông tin là sản phẩm phần mềm máy tính hoàn chỉnh, do tập thể hoặc cá nhân phát triển hoặc phối hợp phát triển, để ứng dụng vào công việc (trong hoạt động nội bộ của cơ quan) thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng văn phòng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; được thực hiện trong khoảng từ năm 2010 đến nay (không phải là sản phẩm của dự án hoặc sản phẩm mua của doanh nghiệp).

Tham gia Hội thi lần này, Văn phòng Trung ương Đảng cử đại diện của các đơn vị trong cơ quan, chủ yếu là các đồng chí thuộc khối hành chính, nghiệp vụ ở khu vực Hà Nội dự thi. Đây là những cán bộ giỏi về sử dụng công nghệ thông tin và đa phần là cán bộ trẻ, đang sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cơ quan cũng cử một đội thi ý tưởng, sản phẩm là “Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên”. Đây là sản phẩm phần mềm được phát triển bởi Đoàn Thanh niên, áp dụng hiệu quả trong Đoàn Văn phòng Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, sản phẩm này đã được nhiều tổ chức đoàn quan tâm và đặt vấn đề phối hợp triển khai.

BBT

Tin mới

Các tin khác