Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Vụ Hành chính - Cơ yếu

Sáng ngày 22/12/2014, Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Đến dự với Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Văn Đường, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Vụ. anh

Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2014, bám sát yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan trong việc tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Chương trình làm việc năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Trung ương; phục vụ hoạt động của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng; xử lý tình hình an ninh trật tự, căng thẳng trên Biển Đông,... Là một trong những đơn vị chủ lực của Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp tham gia phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội bộ cơ quan, công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, trong bối cảnh nhân sự của đơn vị lại có biến động lớn, song dưới sự lãnh đạo của Chi uỷ, lãnh đạo Vụ và các phòng, tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, có nhiều mặt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Phòng trong Vụ, góp phần vào thành tích chung của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu; đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc. Đồng chí cũng chỉ rõ năm 2015, là năm cao điểm phục vụ Đại hội XII của Đảng, tiếp tục phục vụ các công việc của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, tham gia phục vụ các lễ kỷ niệm lớn của Đảng và Nhà nước, khối lượng công việc lớn, cường độ và tính khẩn trương trong công việc đòi hỏi rất cao, vì vậy đề nghị trong thời gian tới, Vụ Hành chính - Cơ yếu cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên, tập trung tối đa cho các công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công chung của Đảng và Nhà nước.

Vụ Hành chính - Cơ yếu