Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong không khí toàn đảng, toàn dân hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91-KH/ĐUK, ngày 29-10-2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 14-11-2014 của Đảng ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong 02 ngày 10, 11-8-2015, tại Nhà khách Tây Hồ, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhận cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước …; các đồng chí trợ lý, thư ký các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; và 200 đảng viên đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

các đại biểu tham gia nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có 09 đảng bộ cơ sở, 02 chi bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc với 1.342 đảng viên sinh hoạt tại 90 chi bộ ở ba miền: Bắc, Trung, Nam; đảng viên của Đảng bộ có trình độ cao về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ …, một số đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, ngoài ra cũng có đảng viên trực tiếp làm công tác phục vụ, sản xuất, kinh doanh. Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015 hiện nay có 22 đồng chí, Ban Thường vụ có 6 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, với quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XI của Đảng, các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chương trình công tác và quy chế làm việc; tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết tốt công việc hằng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh như: giải quyết tình hình an ninh trên Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam… Phục vụ tốt hoạt động của các tiểu ban phục vụ Đại hội XII của Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, được Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có chuyển biến rõ nét. Nội bộ Đảng bộ, cơ quan và các đơn vị đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chế độ sinh hoạt cấp ủy được duy trì có nền nếp; chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tạo được sự thống nhất cao trong tập thể. Mối quan giữa Đảng ủy với lãnh đạo Văn phòng; giữa các đảng ủy, chi ủy trực thuộc với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể luôn được duy trì, phát huy, tạo sự chuyển biến tốt trong mọi hoạt động của cơ quan và Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc đại hội

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đại hội cũng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phong cách, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, đạo đức cách mạng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại hội cũng đưa ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới: 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; Hằng năm có 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 90% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 10% đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hằng năm kết nạp từ 60 – 70 đảng viên mới, 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức; 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định về việc đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có biến động phức tạp, khó lường; tình hình trong nước dự báo còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm vụ mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, năng động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng tin tưởng phát huy những thành tích đã đạt được Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cũng tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng chí Đào Ngọc Dung đã trao Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 cho Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau gần hai ngày làm việc, đại hội đã bầu ra 27 đồng chí có đủ năng lực, trí tuệ vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thống nhất bầu ra Ban Thường vụ,  Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Trong đó, đồng chí Hoàng Công Hoàn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khánh Toàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 100% đảng viên nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng

các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Đoàn Thanh niên đại diện các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Tặng quà các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nguồn: Website Văn phòng Trung ương Đảng