Đoàn Cựu Chiến binh Hành chính - Tổng hợp đi thăm và tặng quà Đồn biên phòng tại Tỉnh Lào Cai

Từ ngày 28/8/2015 đến ngày 30/8/2015, Chi hội Cựu Chiến binh Hành chính - Tổng hợp tổ chức đi thăm, tặng quà cho các Đồn biên phòng tại tỉnh Lào Cai (Đồn Pha Long, Đồn Tả Gia Khâu, Đồn Si Ma Cai). Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn, cùng tham gia đoàn có các đồng chí trong Chi hội Cựu Chiến binh Hành chính - Tổng hợp thuộc các đơn vị như Vụ Tổng hợp, Vụ Địa phương I, Vụ Hành chính - Cơ yếu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Hội đồng lý luận Trung ương. 

Tại các đồn biên phòng, Đoàn Cựu Chiến binh đã trao đổi, tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cũng như đời sống vật chất của cán bộ, chiến sỹ. Đoàn cũng được nghe kể chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của từng đồn. Mỗi một câu chuyện đã mang lại sự cảm kích cho các thành viên trong đoàn khi được hiểu biết thêm về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. 

Đặc biệt Đồn Biên phòng Pha Long, ở tận cùng mảnh đất Mường Khương, Lào Cai với cổng đồn uy nghiêm vững chãi, chốt giữ con đường dẫn ra cửa khẩu cùng tên. Bên trái cánh cổng, tấm bia trấn ải mới được dựng hồi tháng 5.2013, chữ tô đỏ chót như máu: “Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non. Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định. Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng. Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an. Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ” (Tạm dịch nghĩa: Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời. Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó). (Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy tổ quốc. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây). Tại đây các thành viên trong đoàn thắp nén hương thơm, tưởng niệm 41 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong trận đánh bất ngờ của địch đã ngã xuống thời điểm tháng 2.1979 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

IMG 2236

IMG 2229

Nguyễn Thùy Ly, Chi đoàn Công nghệ thông tin