Hội nghị giao ban chánh văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, sáng ngày 30/6, tại Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban chánh văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017.

  khai mac hn

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đồng chủ trì Hội nghị.

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng Trung ương ở miền Trung và Tây Nguyên: Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương), Vụ Địa phương V (Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương), Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đảng uỷ Quân khu 5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên Văn phòng Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng: Vụ Địa phương III; Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II, Vụ Tổng hợp, Vụ Thư ký, Vụ Thư từ - Tiếp dân, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Quản trị T.26, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư, Cục Lưu trữ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

IMG 8873

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định: Hội nghị lần này có nhiệm vụ tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ tại các địa phương, đơn vị trong toàn khu vực; một số nhiệm vụ công tác đã đề ra từ Hội nghị toàn quốc văn phòng cấp uỷ tháng 7/2016; kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khoá XII của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ nghe văn phòng cấp uỷ các địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên thông báo một số tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề còn gây bức xúc được dư luận quan tâm; đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, tính chuyên nghiệp hoá trong các hoạt động của văn phòng cấp uỷ cũng như các kiến nghị, đề xuất có liên quan...

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Quang Đằng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017, trong đó nhấn mạnh công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của từng địa phương. Đặc biệt là công tác tham mưu giúp cấp uỷ các địa phương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v...

Về kết quả trọng tâm sau gần 1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2016, nhiều văn phòng cấp uỷ địa phương đã nâng cao hơn chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp kịp thời, chất lượng; bảo đảm tổ chức sự làm việc của cấp uỷ cấp trên đạt hiệu quả; nhiều địa phương đã xây dựng cổng thông tin điện tử, phản ánh đầy đủ và kịp thời những hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và cung cấp nhiều thông tin, thời sự trong nước và quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về kết quả thực hiện chương trình công tác của địa phương mình, nhấn mạnh đến những vấn đề cần quan tâm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Đồng thời, đề xuất và kiến nghị với Văn phòng Trung ương Đảng về một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến cơ chế quản lý tài chính đảng; công tác văn thư - lưu trữ; chế độ, chính sách, công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng tính chuyên nghiệp hoá trong công tác văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin, v.v...

 IMG 8879

Đồng chí Trần Việt Hùng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong gần 1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị toàn quốc văn phòng cấp uỷ năm 2016; đồng thời tiếp thu, giải trình một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tính chuyên nghiệp hoá trong công tác phục vụ cấp uỷ, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tăng cường sự phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị làm việc tại Trụ sở các cơ quan Trung ương Đảng tại Đà Nẵng bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 IMG 9007

Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan Trung ương Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cũng trong dịp này, Hội nghị đã chứng kiến các vụ, đơn vị làm việc tại Trụ sở các cơ quan Trung ương Đảng T.26 Đà Nẵng ký Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan Trung ương Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nguyễn Minh Hiệp