Đại hội Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Kế hoạch số 30-KH/CĐVPTW, ngày 28/02/2017 của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V; được sự đồng ý của Chi uỷ Vụ Hành chính - Cơ yếu và Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 28/7/2017, Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Quang cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, công đoàn viên sinh hoạt tại Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của Vụ Hành chính - Cơ yếu đã về dự Đại hội.

IMG 0057

Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan trình bày các dự thảo Báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Lan thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt một khối lượng lớn các công việc, có nhiều mặt xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt các hoạt động của công đoàn cấp trên đề ra, đặc biệt là đã chăm lo chu đáo đến quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, đã tích cực động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn vượt qua mọi khó khăn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu đã phối hợp chặt chẽ với Chi uỷ, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể, tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đơn vị. Những kết quả đó đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu với các tổ chức công đoàn khác trong toàn cơ quan.

 IMG 0145

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức Vụ Hành chính - Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống tận tuỵ, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức hoạt động, sinh hoạt của Công đoàn bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên công đoàn cũng như mở rộng mối quan hệ với các công đoàn bạn, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

IMG 0172

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống vững mạnh của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào công đoàn do Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan phát động.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí.

IMG 0257

Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Theo phân bổ đại biểu của Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ Vụ Hành chính - Cơ yếu và Ban Thường vụ Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022 tin tưởng và quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị, phấn đấu giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Ban Thường vụ Công đoàn và lãnh đạo cơ quan.

BCH Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu