Ảnh đẹp Văn phòng Trung ương tổng hợp ngày 27/8/2017

Ban Biên tập xin giới thiệu 10 ảnh đẹp, ấn tượng của cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương tổng hợp trong ngày 25/8/2017.

VT tổng hợp