Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2018 "Nâng cao chất lượng phục vụ các Hội nghị Trung ương và Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập".

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2018, sáng ngày 14/11/2018, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã họp định kỳ theo quy định. Sau khi nghe đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ thông tin một số nội dung của Đảng uỷ cấp trên và kết quả hoạt động của Chi bộ, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện gắn với tổng kết công tác năm 2018, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Nâng cao chất lượng phục vụ các Hội nghị Trung ương và Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập".

Đồng chí Lý Hồng Quang, Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu thay mặt Ban Chi uỷ đã nêu một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, phục vụ các Hội nghị, gợi ý một số nội dung cần tập trung trao đổi thảo luận, cụ thể là thực hiện nghiêm quy định phục vụ hội nghị gắn với cải tiến các khâu công việc, tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn v.v...

Trong không khí thảo luận sôi nổi, các đồng chí đảng viên các tổ đảng đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm với các công việc mà mình được phân công, phụ trách liên quan đến công tác phục vụ các Hội nghị Trung ương và Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập. Buổi sinh hoạt lần này cũng là dịp để các phòng và từng cá nhân trong Vụ rà soát lại quy trình công việc của từng phòng cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân khi được phân công phục vụ. Nhiều đồng chí mạnh dạn nêu ra một số tồn tại, bất cập trong quá trình phục vụ Hội nghị cũng như đề xuất một số sáng kiến rất đáng lưu ý, có tính khả thi cao.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã có những đánh giá về công tác phục vụ các Hội nghị Trung ương và các Hội nghị cán bộ toàn quốc, hoan nghênh việc Chi bộ tổ chức sinh hoạt với nội dung thiết thực, ghi nhận một số sáng kiến và đề nghị triển khai ngay trong thực tiễn công việc như một số buổi sinh hoạt trước đã thực hiện. Nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn, tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác phục vụ tổ chức các hội nghị, vì đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Vụ Hành chính - Cơ yếu nói riêng và của Văn phòng Trung ương Đảng nói chung.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã trở thành nền nếp và tạo sự hứng khởi cho đảng viên của Chi bộ. Vì ngoài việc những sáng kiến được trở thành hiện thực, đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị thì đây cũng là diễn đàn để các đảng viên được bày tỏ chính kiến, suy nghĩ, cảm nhận và cả những băn khoăn, trăn trở về công việc và cuộc sống. Giúp cho mọi người cảm thông, gần gũi nhau hơn. Góp phần tăng cường tình đoàn kết trong đơn vị và Chi bộ. Đây là hướng đi đúng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể để có thêm những buổi sinh hoạt chuyên đề chất lượng, hiệu quả.

Ngô Quang Huy