Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng

Tham dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Phan Diễn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

16-10-2020ongnen 2

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp uỷ (Ảnh: TTXVN)

 Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ. Trong từng giai đoạn, mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ bản song Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ đã luôn tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương và cấp uỷ các cấp, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. 

Ông Nguyễn Văn Nên nêu rõ, những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng luôn phát huy truyền thống 18 chữ vàng "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác". Truyền thống ấy là tài sản vô cùng quý giá của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp uỷ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng trưởng thành, nhiều lãnh đạo Văn phòng đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các thế hệ cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng qua các thời kỳ, dù được giao nhiệm vụ gì, ở đâu, kể cả đến lúc nghỉ hưu đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, lòng trung thành, tính trung thực và sự sáng tạo, tận tụy, chu đáo với công việc".

 

 Nguyễn Quang Huy

Tin mới

Các tin khác