Đồng chí Lê Minh Hưng được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Theo Quyết định số 2389-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; điều động, phân công đồng chí giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Buổi công bố được thực hiện trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi công bố.

Trao quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng nhận nhiệm vụ mới và nêu rõ: Thực hiện chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trung ương và địa phương, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và năng lực cán bộ, vừa qua Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với số phiếu rất cao. Bộ Chính trị cũng đã phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Văn phòng Trung ương nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá, đồng chí Lê Minh Hưng là cán bộ trẻ, trải qua hơn 4 năm đảm nhận trọng trách Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một lĩnh vực rất khó, đồng chí đã có nhiều cố gắng, đóng góp rất tốt cho công việc của Ngân hàng, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng chí Lê Minh Hưng đã từng là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm những năm chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, do vậy am hiểu công việc của Văn phòng Trung ương, công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng, để bắt tay ngay vào công việc của Văn phòng, đặc biệt là tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Lê Minh Hưng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, đặc biệt là chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cho biết, niềm vinh dự này đi cùng với trách nhiệm cao. Ý thức sâu sắc về công việc được giao, đồng chí khẳng định tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nhanh chóng nắm bắt các công việc của Văn phòng Trung ương Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó, tiếp tục sự nghiệp rất vẻ vang 90 năm truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh năm 1970 ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí là Thạc sĩ Chính sách công, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tháng 10/2011, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2014, đồng chí được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Nguyễn Quang Huy (Vụ Văn thư)