Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng giai đoạn 2020 - 2025

Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các điển hình tiên tiến tiêu biểu của Văn phòng Trung ương Đảng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong những năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng luôn quan tâm đến công tác TĐKT; chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước về TĐKT. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng đã tích cực tuyên truyền, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng. Công tác TĐKT đã được cải tiến từng bước, bám sát quy chế, quy định về công tác TĐKT của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức nhiều đợt thi đua theo chuyên đề. Trong đó, có các đợt thi đua cao điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, tham mưu tốt, phục vụ chu đáo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị"; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy; thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Văn phòng Trung ương Đảng...

 Quang cảnh Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước đã gắn sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực chất hơn. Nổi bật là: Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nâng cao chất lượng biên tập văn bản; thi đua bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng ở Trung ương và lãnh đạo các cấp ủy địa phương về Trung ương làm việc; phối hợp phục vụ tốt các hội nghị Trung ương, hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị toàn quốc...; làm tốt công tác hành chính, văn thư, cơ yếu; thực hiện tốt việc hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, văn thư, lưu trữ, nghiệp vụ tài chính và ứng dụng tin học tại các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan đảng...; đẩy mạnh và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đối ngoại hàng năm...

Sau mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng nên đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân tiêu biểu

Cùng với đó, công tác khen thưởng, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn đã được quan tâm hơn trước, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc, phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đại hội đã biểu dương, tôn vinh 32 tập thể (9 tập thể cấp vụ và tương đương, 23 tập thể cấp phòng và tương đương) và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Trung ương Đảng giai đoạn 2015 - 2020. Nhân dịp này, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 25 tập thể và 42 cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Trung ương Đảng 5 năm qua, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Luật TĐKT và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trong cơ quan cần tích cực, tự giác thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên phải tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, có kế hoạch tổ chức cụ thể; thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phải phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Đổi mới toàn diện, sáng tạo trong công tác tổ chức phong trào thi đua cả nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, tạo động lực và sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cần phải tiến hành kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc, tránh hình thức. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phải thực sự là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo được hiệu quả thiết thực. Thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phổ biến, trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng Văn phòng Trung ương Đảng sẽ là một trong những cơ quan có phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, chất lượng và hiệu quả nhất; các điển hình tiên tiến được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tại Đại hội lần này sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy thành tích, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu, hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ và cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.