Đại hội Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Sáng ngày 17/8/2012, Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu và toàn thể các đoàn viên công đoàn Vụ.

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Tổng Công ty PTSC

Sáng 20/7, tại trụ sở Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã đến làm việc với Tổng Công ty PTSC.

Văn phòng Trung ương Đảng: Khảo sát hoạt động, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định số 222-QĐ/TW, ngày 8.5.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Văn phòng Trung ương Đảng đã thành lập các Đoàn khảo sát về thực hiện Quy định này tại một số tỉnh, thành phố.

Đoàn khảo sát giao dịch điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 30/5, đoàn khảo sát giao dịch điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 10/3/2012, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Quang Lực - Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công ty In Tiến Bộ - 65 năm không ngừng tiến bộ

Cách đây 65 năm ngay sau khi cách mạng Tháng 8-1945 thành công, các cơ quan in báo của Đảng, báo của Mặt trận Việt Minh và báo của các đoàn thể khác như: Cờ giải phóng; Cứu Quốc; Lao động từ các cơ sở in bí mật đều được chuyển về Hà Nội hoạt động công khai; các báo của đoàn thể này đều có nhà in.