Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của Vụ Hành chính - Cơ yếu

Ngày 15/12/2012, tại Phòng họp A95 số 6 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013. Đến dự với Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể đảng viên và cán bộ trong Vụ.

Sinh hoạt chuyên đề "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp"

Qua hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội Công đoàn Công ty In Tiến Bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2012-2015

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi cùng giai cấp công nhân cả nước thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngày 09-11-2012, tại trụ sở Công ty In Tiến Bộ, số 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày 26-10-2012, tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ nhất, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Giao lưu hữu nghị VPTW Đảng Cộng sản Việt Nam và VPTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Từ ngày 20 đến 22-10-2012 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

 

Đại hội Chi bộ Vụ Hành chính nhiệm kỳ 2012 - 2015

Ngày 29/9/2012, tại Hội trường số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Vụ Hành chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015.