Công ty In Tiến Bộ - 65 năm không ngừng tiến bộ

Cách đây 65 năm ngay sau khi cách mạng Tháng 8-1945 thành công, các cơ quan in báo của Đảng, báo của Mặt trận Việt Minh và báo của các đoàn thể khác như: Cờ giải phóng; Cứu Quốc; Lao động từ các cơ sở in bí mật đều được chuyển về Hà Nội hoạt động công khai; các báo của đoàn thể này đều có nhà in.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ

Sáng 16/10, Lễ Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Trung ương Đảng - Một thời để nhớ

Tôi viết bài này như một tiếng lòng rung lên khi mái tóc đã pha sương của một đời công chức làm việc 30 năm ở Văn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng - một thời để nhớ - niềm kiêu hãnh của bao thế hệ cán bộ cách mạng trọn lòng đi theo Đảng.