Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong không khí toàn đảng, toàn dân hướng đến kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91-KH/ĐUK, ngày 29-10-2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 14-11-2014 của Đảng ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong 02 ngày 10, 11-8-2015, tại Nhà khách Tây Hồ, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công ty An Phú tri ân ngày thương binh liệt sỹ tại trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Long Đất

(27/7/1947 - 27/7/2015) các cán bộ công chức tiêu biểu của Công Ty An Phú đã tổ chức đi thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là một trong các Khu điều dưỡng thương bệnh binh (TBB) nặng của cả nước và cũng là Khu điều dưỡng thương binh duy nhất cho 18 tỉnh, thành phố phía Nam.

Công ty An Phú Phát huy truyền thống tốt đẹp trong các hoạt động công tác xã hội.

Trong suốt quá trình 25 năm hình thành và phát triển Công ty An Phú đã không chỉ tập trung vào mục tiêu trọng tâm là kinh doanh, mà còn rất quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng, chung tay chăm lo cho những gia đình chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Đại hội Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều ngày 17-6-2015, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội chi bộ Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể, nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 11-4-2014 của Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 11-6-2015 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội Đảng bộ Cục quản trị T-78 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Trong không khí náo nức kỉ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2015) và chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới chào mừng Đại Hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Trong hai ngày 21 và 22/5/2015 tại hội trường A, nhà khách T-78 Đảng bộ cục quản trị T-78 thuộc đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.