Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức lẽ kết nạp đảng viên mới

Trong không khí vui mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 – 18/10/2018); thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương, chiều ngày 18/10/2018, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền. Đồng chí Vũ Lam Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng uỷ thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng dự và phát biểu ý kiến.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi trao quyết định kết nạp cho đồng chí Nguyễn Hải Quảng và Nguyễn Thị Thu Hiền, đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền lợi của người đảng viên mới, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ và bố trí sinh hoạt đối với hai đồng chí.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã ân cần căn dặn hai đảng viên mới của Chi bộ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Vũ Lam Sơn chúc mừng Chi bộ Vụ Hành chính – Cơ yếu, đồng thời căn dặn, nhắc nhở hai đảng viên mới một số điểm cần lưu ý và chỉ đạo Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu tiếp tục có trách nhiệm giúp đỡ hai đồng chí để đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức sau 12 tháng dự bị.

Sau buổi Lễ, Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ với nội dung thông tin đến Chi bộ về các công việc đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt, chu đáo Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, 02 Lễ tang cấp quốc gia và các hoạt động của lãnh đạo Đảng. Trong các tháng cuối năm, Vụ Hành chính – Cơ yếu tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các công việc thường xuyên, tổ chức in và phát hành Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khoá XII và các Hội nghị khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập.

Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp đảng viên

Đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính – Cơ yếu đọc và trao

Quyết định kết nạp đảng cho Đồng chí Nguyễn Hải Quảng và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

phát biểu động viên và căn dặn hai đồng chí đảng viên mới

 

Ngô Quang Huy, Vụ Hành chính - Cơ yếu

Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Sáng ngày 07/06/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được bố cục thành 3 phần, gồm: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975); Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ năm 1975 đến nay).

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Các phong trào thi đua sôi nổi đang hàng ngày cổ vũ, khơi dậy, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân trước vận mệnh của đất nước, cùng chung sức vượt mọi khó khăn, đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực trong thời kỳ hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triển lãm trưng bày đến hết tháng 9 năm 2018.

           Một số hình ảnh khai mạc triển lãm:

Phòng Khai thác , Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng


Văn phòng Trung ương Đảng thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc

      Cách đây 70 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta ra đời trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” vừa “thù trong, giặc ngoài” vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sáng kiến đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” với văn phong ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị, xúc tích, Người chỉ rõ “Mục đích của thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. “Vì vậy, bổn phận mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh…”, “bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá …”, “ Chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc…”, “Thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Kể từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Công Hoàn– Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các đoàn thể cơ quan, một số đại biểu khách mời cùng 89 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu

Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2017) và 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Hội thi nấu ăn cho công đoàn viên trong toàn đơn vị. Tham gia Hội thi có 3 đội đến từ Công đoàn của 3 Phòng: Văn thư, Hành chính và Nhân sao - Chế bản.

Đoàn cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn thăm Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2017), sáng thứ bảy, ngày 16/9/2017, Đoàn cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn do đồng chí Đặng Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã về thăm và tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm công tác văn thư, hành chính tại Văn phòng Trung ương Đảng.