Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến của Trung ương họp ở tổ tại các Hội nghị Trung ương của Văn phòng Trung ương:

tonghopykien2

tonghopykien3

tonghopykien4

tonghopykien5

tonghopykien6

tonghopykien7

tonghopykien8

tonghopykien9

tonghopykien10

tonghopykien11

tonghopykien12

tonghopykien13

tonghopykien14

tonghopykien15

tonghopykien16

tonghopykien17

tonghopykien18

Ban Biên tập