Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp

Ngày 24-01-2013, Đảng uỷ VPTW có tổ chức Hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" với nhiều tham luận, ý kiến thảo luận thiết thực, tâm huyết. Sau đây chúng tôi xin trích đăng bài tham luận "Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm ở Đảng bộ Hành chính - Tổng hợp" do đ/c Thân Đức Hưởng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Hành chính -Tổng hợp trình bày tại Hội thảo.

Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm hỗ trợ tổng hợp ý kiến của Trung ương họp ở tổ tại các Hội nghị Trung ương của Văn phòng Trung ương:

Ý tưởng phần mềm về tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Tổ công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin Văn phòng Chính phủ.

Ý tưởng CD Tài liệu kỳ họp quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ: