Ca nhạc Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Video chương trình "Những giọt máu nghĩa tình - Văn phòng Trung ương Đảng" năm 2013

Video clip Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm CNTT

Slide Hình ảnh cán bộ, đoàn viên VPTW vui Tết Quý Tỵ 2013

 

Hướng dẫn đăng bài Website

Tài liệu này hướng dẫn các bước để đăng một tin, bài viết lên Trang thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng (gọi tắt là Website). Để đăng bài, ngoài những nội dung và ảnh đã chuẩn bị, còn cần phải có tài khoản có quyền đăng bài trên Website.

Tải tệp toàn văn

 

Video hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2012(phần 2)

Video hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2012(phần 1)

Văn nghệ chào mừng đại hội đoàn thanh niên VPTW (phần 4)

Văn nghệ chào mừng đại hội đoàn thanh niên VPTW (phần 3)

Văn nghệ chào mừng đại hội đoàn thanh niên VPTW (phần 2)

Văn nghệ chào mừng đại hội đoàn thanh niên VPTW phần 1