Tuyên dương 200 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 200 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những điển hình tiêu biểu trong hơn 25 triệu thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài đã về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh cùng 20 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác đại diện cho 200 đại biểu dự Đại hội được biểu dương, khen thưởng - Ảnh: Minh Châu

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh cho biết, qua 3 năm triển khai, Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước; lan tỏa đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các khu vực, đối tượng.

Những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ. Thông qua đó, đoàn viên, thanh niên ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, phương pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, đề cao tính tự giác học tập, rèn luyện của cá nhân gắn với giám sát, đôn đốc của tổ chức; thực hiện tốt phương châm “vừa xây, vừa chống”, trong đó lấy “xây” làm chủ đạo. Các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thành những tiêu chí cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, mỗi đoàn viên, thanh niên. Trong cả nước đã nở rộ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Tuần lễ cao điểm thanh niên làm theo lời Bác”, “Hũ gạo tình bạn mang tên khăn quàng đỏ”, “Thùng tiết kiệm 1000 đồng”, “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”… Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Chỉ thị số 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, quy định 8 điều cán bộ đoàn nên làm, 8 điều cán bộ đoàn không nên làm và phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các giá trị cốt lõi “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao cách làm và những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị đó là một số cán bộ, đoàn viên ở các cấp nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 với công tác giáo dục thanh thiếu nhi, công tác xây dựng Đoàn, dẫn đến lúng túng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ở một số nơi mới chỉ dừng lại ở các hoạt động, mô hình “học tập Bác”, chưa quan tâm đầu tư chỉ đạo các nội dung “làm theo Bác”...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn, đúng với tinh thần Nghị quyết Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đoàn cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, tiếp tục chuyển tải các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình công tác, vào các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đoàn cho thanh thiếu nhi. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, với công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị để nhân rộng và phát triển phù hợp trong Đoàn và tuổi trẻ.

Tập trung chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; giáo dục tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước cho thanh niên. Đặc biệt coi trọng tính nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ đoàn các cấp. Làm tốt công tác xây dựng, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

Tổ chức Đoàn cần đặc biệt coi trọng việc phát huy yếu tố tự rèn luyện của thanh thiếu nhi theo những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi phải tự nhận thức, tự rèn luyện về mọi mặt. Việc học tập và làm theo lời Bác phải được tiến hành thường xuyên, tự giác, có nền nếp, thể hiện trong từng việc làm cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ. “Mỗi bạn trẻ hãy tự đặt ra cho mình những mục tiêu, nội dung học và làm theo Bác hết sức cụ thể; có đánh giá, tự kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện hằng ngày để tâm ngày càng trong, trí ngày càng sáng, hoài bão ngày càng lớn”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị các cấp ủy đảng xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị đối với thế hệ trẻ; đề nghị chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để phát huy thanh niên.

Đại diện cho 200 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III, đại biểu Trương Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh đã đọc thư của Đại hội gửi tuổi trẻ cả nước. Bức thư mang thông điệp, mỗi người bằng lương tâm và tình cảm của mình, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ kính yêu, bắt đầu từ việc sống trung thực, sống trách nhiệm và sống có nghị lực. Mỗi người bằng nhiệt huyết và sức trẻ, hãy cùng chung tay, góp sức vì hạnh phúc của cộng đồng; đồng lòng đưa đất nước giàu mạnh sánh vai với các cường quốc năm châu./.

Minh Châu
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) 

Tin mới

Các tin khác