Học tập và làm theo tấm gương bác hồ

Trong những năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng.

4701 Graphic1

Các chiến sỹ biên phòng luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân

Qua quá trình thực hiện Cuộc vận động, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị tự nhận rõ mặt tích cực, những tiến bộ cũng như những gì còn hạn chế, thiếu sót để có kế hoạch phấn đấu trong thời gian tiếp theo, đặc biệt chú ý gắn nội dung “làm theo” với việc thực hiện chủ trương “ba tốt, ba chuyển” trong đơn vị.

Trên cơ sở các nội dung của Cuộc vận động và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đồn đã cụ thể hóa thành quy định, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và bộ phận, lấy đó làm cơ sở để rèn luyện, phấn đấu làm theo gương Bác.

Hàng tháng, hàng quý, các chi bộ trực thuộc, các đội, trạm đều tổ chức sinh hoạt phê bình và tự phê bình, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí của Cuộc vận động. Đảng ủy Đồn cũng đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng cho đảng viên nơi công tác và ý kiến nhận xét đánh giá nơi đảng viên cư trú.

Đây là những cơ sở quan trọng để cấp ủy, chỉ huy Đồn đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đề ra những biện pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (trong đó chú trọng đi sâu vào việc chấp hành điều lệ, xây dựng đơn vị có cảnh quan, môi trường văn hóa xanh – sạch – đẹp và cải cách hành chính tại các trạm kiểm soát biên phòng) cũng như các nội dung của Cuộc vận động bảo đảm hiệu quả, sát thực tế.

Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, nhìn chung, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, nhất là trong việc tự giác chấp hành các quy định, trong tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Những việc làm tốt được mọi người cổ vũ và hưởng ứng. Những biểu hiện sai trái, tiêu cực bị thẳng thắn đấu tranh. Điều đó đã mang lại cho đơn vị bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tạo chuyển biến, tiến bộ trong chấp hành kỷ luật và mối quan hệ công tác. Kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hàng năm được nâng lên.

Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ, đơn vị còn có nhiều hoạt động tích cực giúp người dân sinh sống trên địa bàn đơn vị phụ trách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, như phối hợp với Ủy ban MTTQ phát động ủng hộ xây dựng nhà thuộc chương trình “Mái ấm biên cương” tặng hộ nghèo và gia đình chính sách. Năm 2009 đã quyên góp, xây dựng được 12 ngôi nhà và 1 công trình phúc lợi xã hội, tổng trị giá 300 triệu đồng; Năm 2010 đã tổ chức xây dựng được 9 ngôi nhà trị giá 450 triệu đồng.

Ngoài ra còn giúp địa phương xây dựng công trình dân sinh, thúc đẩy phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, không có ma túy và tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu, kiện toàn mô hình tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Các nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng” còn được các đội, trạm cụ thể hóa thành nhiều phong trào, việc làm thiết thực như “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Xây đi đôi với chống”, “Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật”, “Xây dựng môi trường văn hóa”… qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, khi Đảng ủy Bộ đội biên phòng ra Chỉ thị số 14 về việc luân chuyển cán bộ, 12 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị - nhờ xác định tốt trách nhiệm, đã vui vẻ lên đường nhận nhiệm vụ. Điều đáng ghi nhận là trong số các đồng chí thuộc diện luân chuyển có những đồng chí hoàn cảnh gia đình khó khăn. Biết đặt nhiệm vụ chung lên trên lợi ích riêng, đó cũng là một trong những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ biên phòng – những người luôn nỗ lực học tập và làm theo gương Bác.

   Bài, ảnh: MINH SƠN

Thêm bình luận