Mãi khắc ghi lời Bác dạy

Ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". 


Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Phú Thọ là dịp để Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ thêm một lần nữa khắc ghi lời Bác dạy, thực hiện "giữ nước" trên mọi phương diện: Giữ nước trong phát triển kinh tế; giữ nước trong xây dựng văn hóa; giữ nước trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Đó là thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Từ phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương và điển hình tiên tiến được Bác Hồ trực tiếp về thăm, động viên, gửi thư khen ngợi, tặng quà và huy hiệu của Người. Đặc biệt, thời kỳ khôi phục kinh tế sau hòa bình và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, quân và dân Phú Thọ vinh dự được đón Bác 6 lần về thăm. Tỉnh Phú Thọ được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ "Tỉnh dẫn đầu toàn miền bắc về sản xuất nông nghiệp". Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, quân và dân Phú Thọ đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, diệt và bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh bằng không quân của giặc Mỹ trên toàn miền bắc. 

Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đền Hùng làm nơi gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong. Cuộc gặp của Bác với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong không phải là sự tình cờ mà là chủ đích của Người. 

Năm 1962, đế quốc Mỹ chuẩn bị cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc. Một lần nữa, Đền Hùng lại đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1962. Trong hồ sơ Di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có ghi lời dặn của Người: "Đã đi là phải tới đích, leo núi là phải lên đến đỉnh, cũng như người làm cách mạng không được bỏ dở chừng". Người còn dặn: "Chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để xây dựng Đền Hùng trở thành một công viên lịch sử cho con cháu sau này tới thăm viếng". 

Ghi sâu lời dạy của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn kề vai sát cánh, chung sức chung lòng cùng đồng bào trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, tạo bước đột phá trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, đưa Phú Thọ đứng thứ hai trong 11 tỉnh vùng Đông Bắc Bộ về sản xuất lương thực và là trung tâm sản xuất giống của cả nước; hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu giấy, sản xuất chè có quy mô lớn. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch nhanh. 

Tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt 10%/năm, đã tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế công nghiệp ở cả năm phương diện: Số doanh nghiệp, vốn, lao động, doanh thu và nộp ngân sách. Đến nay, Phú Thọ là một trong số các tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn của cả nước. Các ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện, từng bước khai thác được lợi thế. Một số ngành có lợi thế, như: Xi măng, phân bón, giấy, rượu bia, chè… phát triển mạnh. Nhiều sản phẩm mới, công nghệ cao đang hình thành; sản phẩm công nghiệp đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng được nâng lên, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường... 

Qua đó, tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đô thị và rút ngắn được khoảng cách giữa các vùng, miền... Thương mại, dịch vụ có bước phát triển mới, tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 423 triệu USD. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, như: triển khai xây dựng hạ tầng du lịch Đền Hùng, Đền Mẫu Âu cơ, Vườn Quốc gia Xuân Sơn; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động “Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng” hàng năm. Năm 2011, doanh thu du lịch đạt 688 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,16% (theo chuẩn nghèo mới), cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo... 

Thực hiện Di chúc của Bác về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. Toàn Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Các cấp ủy Đảng thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát, phân tích chất lượng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong từng giai đoạn. Công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng công giáo và trong các doanh nghiệp được quan tâm. 

Những năm gần đây, Phú Thọ luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện các tiêu chí giáo dục cũng như thành tích trong giảng dạy, học tập. Năm 2002, Phú Thọ đã được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và năm 2003 đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 270 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 75%... Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao được tỉnh quan tâm, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Trong đó, tỉnh chú trọng xây dựng quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Chương trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc và nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội quy mô cấp vùng, cấp quốc gia được tổ chức thành công góp phần khẳng định và tạo sự lan tỏa của không gian văn hóa vùng Đất Tổ. Năm 2011, Hát Xoan Phú Thọ đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Tỉnh cũng đang củng cố hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhân là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... 

Để xứng đáng hơn nữa với những tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Đảng bộ, nhân dân Phú Thọ và thực hiện thật tốt Di chúc thiêng liêng của Người. Thời gian tới, Phú Thọ quyết tâm tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Toàn Đảng bộ không ngừng củng cố sự thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Phú Thọ tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường CNH, HĐH. 

Phú Thọ tiếp tục tổ chức sâu rộng phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm mục tiêu để tạo nên một phong trào rèn luyện, xây dựng đạo đức rộng khắp, với những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, tạo cơ sở xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa tinh thần của xã hội, làm động lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2010-2015)./. 

Tạ Văn Toàn - TTXVN

Thêm bình luận