Tư duy hệ thống

Suy nghĩ hệ thống: Bạn chỉ có thể hiểu được hệ thống của một cơn bão bằng cách quan sát toàn bộ quá trình của nó thay vì một phần của nó. Kinh doanh và những nỗ lực của con người (human endeavors) cũng là hệ thống. Chúng đều bị bó chặt bởi những cấu trúc cơ bản vô hình của những hành động liên quan đến nhau, và thường phải mất khá lâu để chúng tác động tương hỗ với nhau. Suy nghĩ có hệ thống cũng xúc tác kết dính với 4 nguyên tắc còn lại thành một thể cố hữu mà khó có thể tan vỡ nhanh chóng.

Tư duy hệ thống là một cách tư duy tôi đang sử dụng để đưa ra các quyết định đầu tư cũng như là cách để tôi dùng để nhìn thấu sự biến động của một ngành hay cả một hệ thống kinh tế.

 Nếu bạn từng đọc cuốn Nguyên tắc thứ năm (Peter M. Senge), nếu bạn quan tâm đến việc vận hành của cả một hệ thống thì bài viết này là nơi để chúng ta cùng trao đổi với nhau về cách mà một hệ thống vận hành.

 Tư duy hệ thống đòi hỏi bạn phải nhìn cả một hệ thống trong một tổng thể, bạn phải nhìn vào một bức tranh tổng thể chứ không sa đà vào từng phần từ, mặc dù sự biến động của phần tử là quan trọng.

 Khi hiểu rõ sự vận hành của một hệ thống, bạn có thể giải thích được vì sao các chu kỳ kinh tế xảy ra, vì sao giá cả nguyên liệu hàng hoá biến động theo các chu kỳ nối tiếp nhau.

Bạn cũng có thể ứng dụng những hiểu biết đó để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhưng đó chỉ là mục đích phụ tôi lập ra bài viết này, mục đích quan trọng nhất mà tôi muốn đạt được đó là tìm kiếm những nhà đầu tư có cùng tư duy hệ thống để trao đổi, bàn luận mọi thứ về system thinking.

Bấm vào đây để có thể đọc bài viết tìm hiểu hơn về system thinking

Share