Lịch trình bầu cử, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV

Để có cái nhìn khái quát về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Biên tập Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương trân trọng giới thiệu thông tin và hình ảnh minh họa: Lịch trình bầu cử, cơ cấu và phân bổ số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021:

Ngày 28/1: Công bố ngày bầu cử

Ngày 7/2: Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu. (Lần 1 điều chỉnh ngày 22/2. Lần 2 điều chỉnh ngày 28/3).

Ngày 17/2: Hiệp thương lần 1. (Ngày 18/3 Hiệp thương lần 2. Ngày 17/4 Hiệp thương lần 3).

Ngày 3/3: Công bố số đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị.

Ngày 13/3: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ngày 12/4: Niêm yết danh sách cử tri.

Ngày 27/4: Công bố danh sách những người ứng cử.

Ngày 2/5: Niêm yết danh sách những người ứng cử.

Ngày 22/5: Bầu cử toàn quốc

Ngày 1/6: Công bố kết quả đại biểu HĐND

Ngày 11/6: Công bố kết quả ĐBQH

Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Cơ cấu, phân bổ số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XIV

 Phùng Thắng (tổng hợp)

Share