Chọn người xứng đáng nhất

Đó là quyết tâm, là suy nghĩ, là hành động của các cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội và HĐND các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Tuy nhiên, Quốc hội và HĐND chỉ mạnh khi có những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác những công việc mà cử tri ủy quyền. Chính vì thế, việc lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp là vấn đề vô cùng quan trọng.

870 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để cử tri cả nước bầu ra 500 đại biểu Quốc hội đã được phân bổ về từng đơn vị bầu cử đều rõ ràng lý lịch trích ngang, rõ ràng tên tuổi, địa chỉ sinh quán, trú quán. Danh sách lý lịch trích ngang các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã cũng đã được niêm yết từ nhiều ngày nay ở các địa phương trong cả nước. Trải qua 3 hội nghị hiệp thương mới có được danh sách những người hội đủ các yếu tố về phẩm chất, trí tuệ, năng lực để các cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, việc công bố chương trình hành động của các ứng cử viên... cũng đã bộc lộ năng lực của họ.

Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng đã được ghi rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Trong đó, tiêu chuẩn hàng đầu của các đại biểu là phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, thượng tôn pháp luật. Phải là những người có tầm tư duy, trí tuệ, có bản lĩnh và chính kiến. Phải là người gắn bó mật thiết với dân, lắng nghe và biết nghe dân đi đến cùng sự việc. Phải là những người có sức khỏe, thời gian, đủ vốn văn hóa để phát biểu mạch lạc, thể hiện rõ chính kiến trên diễn đàn Quốc hội hoặc HĐND.

Từ những tiêu chí ấy, mỗi cử tri hãy soi vào từng ứng cử viên, phân tích, lý giải, nhìn nhận tinh tường để chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất trong lá phiếu bầu.

Bầu chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp, đó là quyền bất khả xâm phạm của mỗi cử tri. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, không ai có quyền lôi kéo, cản trở quyền lựa chọn của cử tri. Mỗi người đều có sự đánh giá, nhìn nhận, chính kiến riêng để lựa chọn người cần bầu. Nhưng với quyền lợi và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước và địa phương thì các cử tri hãy xem xét thật thấu đáo để chọn đúng người cần chọn.

Những lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chỉ là những tờ giấy mỏng nhưng lại có sức nặng rất lớn, đó là sức nặng của máu xương bao thế hệ người dân Việt Nam đã ngã xuống để có được một đất nước độc lập tự do, để người dân Việt Nam được quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực Nhà nước. Lá phiếu còn có sức nặng trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, với tổ tiên và tương lai của dân tộc. Lá phiếu còn có sức nặng của nhịp cầu nối cử tri với các đại biểu bầu ra.

Vì những lẽ đó, việc bầu chọn người xứng đáng nhất trên lá phiếu là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri.

Tin mới

Các tin khác