Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Ðình, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015).


Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam được đặt trên nền trống đồng

Tới dự buổi Lễ trọng thể này, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Cam-pu-chia do bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia dẫn đầu.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài; và đặc biệt là có các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đội hình pháo lễ bắn 21 loạt đại bác chào mừng Lễ kỷ niệm

Đúng 7 giờ, Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) chính thức bắt đầu bằng Lễ rước đuốc truyền thống.

Tiếp theo, Quân nhạc cử Quốc thiều, đội nghi lễ thực hiện nghi lễ kéo cờ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu cùng toàn thể các lực lượng tham gia nghiêm trang thực hiện Lễ chào cờ. Cùng với lời hát quốc ca hùng tráng vang khắp Quảng trường Ba Đình là 21 loạt đại bác được bắn lên từ khu vực Hoàng Thành Thăng Long.

Trong diễn văn tại Lễ mít tinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại thời điểm lịch sử oanh liệt và đầy tự hào của Đảng, của dân tộc, đất nước: cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Chủ tịch nước khẳng định, Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bốc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám
 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Qua gần 30 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn; đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, khủng bố, bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra ở nhiều nơi; đặc biệt là sự tranh chấp chủ quyền biển, đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Ở trong nước, những thành quả đạt được trong những năm qua là rất quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; tệ quan liêu, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Lễ diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của 30.000 người

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cao cả, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là tiềm lực và thế trận lòng dân. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, thường xuyên nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước khẳng định, nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; có đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan, duy ý chí. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm, hiệp lực thành một khối vững chắc, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu, đưa đất nước ta sánh vai cùng bạn bè năm châu; giữ gìn toàn vẹn non sông gấm vóc ông cha ta để lại.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, dân tộc ta – một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Ngay sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc bài diễn văn, Lễ diễu binh, diễu hành được bắt đầu. Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam./.

Tổng hợp-Phùng Thắng

(Nguồn: http://dangcongsan.vn)

Bình luận  

 
+1 #22 Anton 2016-07-03 02:07
I am sure this post has touched all the internet viewers,
its really really fastidious article on building up new blog.Here is my page; Alpha Man Pills: http://alphamanpro.net/male-enhancement-supplements-faqs/
 
 
+1 #21 Francine 2016-07-02 05:44
I was wondering if you ever thought of changing the structure of
your site? Its very well written; I love what youve
got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?

My page :: Beard Czar (http://beard-czar.com/ingredients-in-beard-czar-facial-hair-complex: http://beard-czar.com/ingredients-in-beard-czar-facial-hair-complex/)
 
 
+1 #20 Leanne 2016-06-30 02:05
It is not my first time to go to see this site, i am visiting
this website dailly and get pleasant data
from here every day.

Also visit my web-site :: beard
Czar: http://beard-czar.com/is-beard-czar-a-scam/
 
 
+1 #19 Daniele 2016-06-29 00:57
I think that everything said made a great deal of sense.

But, think about this, what if you added a little information? I am not
suggesting your information isn't good, however what if you added something to maybe get
a person's attention? I mean Lễ mít tinh, diễu
binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 is a little vanilla.

You ought to look at Yahoo's home page and note how they write article titles to grab viewers to click.

You might try adding a video or a related picture or two
to grab readers interested about what you've got to say.
In my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.


My site - DermaClinics: http://derma-clinics.com/ingredients-dermaclinics-professional-anti-aging-serum/
 
 
+1 #18 Lavada 2016-06-23 00:26
It's an amazing piece of writing for all the online people; they will get benefit from
it I am sure.

Take a look at my website: New Life Skin Moisturizer,
Victoria: http://www.getfreebs.com/new-life-skin-moisturizer,
 
 
+1 #17 Helaine 2016-06-22 07:11
This article is truly a pleasant one it assists new the web
viewers, who are wishing in favor of blogging.

Here is my website - dermaclinics: http://www.getfreebs.com/dermaclinics-professional-anti-aging-serum/
 
 
+1 #16 Christiane 2016-05-24 23:34
I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.


Here is my web-site: Vita Luminance Cream: http://vita-luminance.net/benefits-vita-luminance/
 
 
+1 #15 Lottie 2016-05-04 16:59
I'm very pleased to discover this site. I need to to thank
you for your time just for this fantastic read!! I definitely appreciated every
bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff in your
website.

Feel free to visit my web page; Dermaclinics Professional Anti Aging Serum: http://www.getfreebs.com/dermaclinics-professional-anti-aging-serum
 
 
+1 #14 Alejandro 2016-04-27 07:57
What's up to every one, the contents present at this web site are genuinely amazing for people experience, well,
keep up the nice work fellows.

Look at my web blog :: premium cleanse total: http://premiumcleansepills.com/
 
 
+1 #13 Aubrey 2016-04-25 23:51
Hey very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
I'll bookmark your blog and take the feeds also? I'm happy to seek
out numerous helpful information here within the submit, we need work out more techniques in this regard, thanks for
sharing. . . . . .

Stop by my webpage ... Collagen Restore Cream: http://collagenrestore.org.uk/skincare-products-healthy-skin/
 

Thêm bình luận