Danh sách 61 Bí thư Tỉnh, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020

63 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 61 Bí thư, trong đó 38 Bí thư tái cử; 02 Bí thư dưới 40 tuổi (Đà Nẵng, Kiên Giang); 03 Bí thư là nữ (Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang).

Danh sách 61 Bí thư Tỉnh, Thành ủy nhiệm kỳ mới - ảnh 3

Đại hội Đảng bộ TPHCM

Kết quả bầu cử tại các đảng bộ Lào Cai, Phú Yên, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có tỉ lệ nữ và cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành khóa mới cao hơn so với quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh không có cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành.
 

1. An Giang: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X, đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuângiữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Bà Rịa-Vũng Tàu: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Bạc Liêu: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Bắc Giang: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Giang lần thứ XVIII, đồng chí Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu giữ chức vụ danh Bí thư Tỉnh ủy.

5. Bắc Kạn: Tại phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

6. Bắc Ninh: Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu 100%.

7. Bến Tre: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Võ Thành Hạo giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

8. Bình Dương: Theo kết quả Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

9. Bình Định: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

10. Bình Phước: Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Phước khóa X đã họp phiên thứ nhất đã bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020.

11. Bình Thuận: Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII và tại phiên họp đầu tiên, Tỉnh ủy khóa mới đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

12. Cà Mau: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XIV, đồng chí Dương Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

13. Cao Bằng: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

14. Đắk Lắk: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, đồng chí Êban Y Phu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVI.

15. Đắk Nông: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

16. Điện Biên: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Trần Văn Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

17. Đồng Nai: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

18. Đồng Tháp: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Lê Minh Hoan giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

19. Gia Lai: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, đồng chí Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

20. Hà Giang: Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, đã bầu đồng chí Triệu Tài Vinh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

21. Hà Nam: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, bầu đồng chí Mai Tiến Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

22. Hà Tĩnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

23. Hải Dương: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

24. Hậu Giang: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, đồng chí Trần Công Chánh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

25. Hòa Bình: Hòa Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVI, đã bầu đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

26. Hưng Yên: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

27. Khánh Hòa: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, đồng chí Lê Thanh Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

28. Kiên Giang: Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa X đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X.

29. Kon Tum: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV.

30. Lai Châu: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc Chử tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

31. Lạng Sơn: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XVI. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

32. Lào Cai: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

33. Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá X. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

34. Long An: Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

35. Nam Định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 

36. Ninh Bình: BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khoá XXI đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thị Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khóa XXI.

37. Ninh Thuận: Tại phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, BCH đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

38. Nghệ An: BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

39. Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, đã nghe công bố kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Theo đó, đồng chí Hoàng Dân Mạc được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

40. Phú Yên: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

41. Quảng Bình: Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

42. Quảng Nam: Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa khóa XXI, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

43. Quảng Ngãi: Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt. Đồng chí Lê Viết Chữ  tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

44. Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. 

45. Quảng Trị: Sáng 24/9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

46. Sóc Trăng: Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị điều động Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

47. Sơn La: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV đã bầu Ban Chấp hành  nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

48. Tây Ninh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Lưu Quang được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

49. Thái Bình: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Phạm Văn Sinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

50. Thái Nguyên: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đã bầu  đồng chí Trần Quốc Tỏ (sinh năm 1962) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

51. Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, đã bầu đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

52. Thừa Thiên-Huế: BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa XV đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban thường vụ gồm 14 thành viên. Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. 

53. Tiền Giang: BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Danh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

54. Trà Vinh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X  công bố kết quả bầu đồng chí Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

55. Tuyên Quang: Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã bầu đồng chí Chẩu Văn Lâm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

56. Vĩnh Long: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 đã bầu đồng chí Trần Văn Rón tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

57. Vĩnh Phúc: BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã bầu đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

58. Yên Bái: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Phạm Duy Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII.

59. TP. Cần Thơ: Đại hội  đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Trần Quốc Trungđược bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ mới.

60. TP. Đà Nẵng: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXI tiến hành bầu BCH khóa mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

61. TP. Hải Phòng: Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND Thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020.

62. TP. Hồ Chí Minh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X gồm 69 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Thưởng, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Riêng chức danh Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ được Bộ Chính trị quyết định sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

63. Thành phố Hà Nội: Sáng ngày 2/11, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Phùng Thắng- tổng hợp (nguồn tienphong.vn)

 

Bình luận  

 
0 #55 Antje 2016-12-20 23:40
Right here is the right site for anyone who wishes to find out about this topic.
You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for decades.
Wonderful stuff, just wonderful!

my webpage: Weight Loss: https://www.youtube.com/watch?v=vWn4kIEPGJc
 
 
0 #54 Arturo 2016-12-19 05:26
Great article! We are linking to this great post on our website.

Keep up the great writing.

my blog post ... agen bola maxbet: http://sikibet.com/category/taruhan-bola/
 
 
0 #53 Isabell 2016-12-17 17:12
I am genuinely thankful to the holder of this site who has
shared this fantastic post at here.

my web-site diamond head trail: https://www.youtube.com/watch?v=S2-hT3XU6Tc
 
 
0 #52 Dedra 2016-12-17 04:41
Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple adjustements would really make my
blog jump out. Please let me know where you got your
design. Appreciate it

Here is my blog post - diamond head hawaii: https://www.youtube.com/watch?v=S2-hT3XU6Tc
 
 
0 #51 Autumn 2016-12-15 00:11
Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it.
Look advanced to far introduced agreeable from you! However, how could we keep up a
correspondence?

Feel free to visit my blog :: meja kantor: http://yafurniture.com/berbagai-desain-meja-kantor-modern-patut-dilirik/
 
 
0 #50 Alisha 2016-12-13 22:21
Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and
I am inspired! Very useful information specially the remaining phase :) I deal with such information a lot.
I was looking for this particular information for a long time.
Thank you and best of luck.

Here is my weblog - Descenso en bicicleta: https://www.youtube.com/watch?v=IQsfnjSvku0
 
 
0 #49 Gay 2016-12-13 03:50
I aam genuinely hsppy tо glance ɑtt this website
posts whіϲh carries lots of ᥙseful infoгmation, thanks
fⲟr proνiding these kins оf data.

Here is my site ... kính mắt thời trang: http://thoitrangthegioi.net/thoi-trang-nu/kinh-mat
 
 
0 #48 Geraldine 2016-12-13 03:49
Thanks , I've reсentlly been looking for info about this topiс for a long time and yours is tthe best I have found out
till now. But, ᴡhat about the conclusion? Arе уou
posіtive ablut the ѕource?

My sitᥱ; kính mắt thời trang: http://thoitrangthegioi.net/thoi-trang-nu/kinh-mat
 
 
0 #47 Efrain 2016-12-13 03:47
It's ѵery straightforward to fіnd out any topic on net as compared to textbookѕ,
as I found this articlе at this site.

My ѕite :: Julieta: http://thoitrangthegioi.net/thoi-trang-nu/kinh-mat
 
 
0 #46 Dillon 2016-12-13 03:41
It іs really a great and uѕeful piece of info.I'm happy that yⲟu just shared this helpful
information with us. Please keeⲣ us upp to date lіke this.

Thanks for sharing.

My ρage kính mắt hàng hіệu: http://thoitrangthegioi.net/thoi-trang-nu/kinh-mat
 

Thêm bình luận