Mô tả cho Quyết định thành lập BTC Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) của Đoàn VPTW (Số 03 QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định thành lập BTC Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) của Đoàn VPTW (Số 03 QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định Số 03 QĐ/ĐTNVPTW của Đoàn VPTW v/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) của Đoàn Văn phòng Trung ương

Tên tệp:QD-03_Thanh_lap_BTC_cuoc_thi_Logo_(Tung_rev).signed.pdf
Kích thước tệp: 398.75 kB
Thời gian ban hành: 10/06/2012 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2511 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.