Mô tả cho Quyết định phân công CVP Đoàn (Số 18-QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định phân công CVP Đoàn (Số 18-QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 18-QĐ/ĐTNVPTW, ngày 19-6-2013 của Đoàn VPTW về việc phân công Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

Tên tệp:QD-18_PhancongCVPDoan_19-06-2013.signed.pdf
Kích thước tệp: 390.51 kB
Thời gian ban hành: 06/19/2013 13:24
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2863 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.