Mô tả cho Quyết định chuẩn y Chi đoàn Tài chính và Đầu tư (Số 37-QĐ/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Quyết định chuẩn y Chi đoàn Tài chính và Đầu tư (Số 37-QĐ/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Quyết định số 37-QĐ/ĐTNVPTW, ngày 26-7-2014 của Đoàn Văn phòng Trung ương về việc chuẩn y BCH, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư, nhiệm kỳ 2014-2017.

Tên tệp:QD-37_Chuany_CD_Taichinh2014-2017.signed.pdf
Kích thước tệp: 398.46 kB
Thời gian ban hành: 07/26/2014 15:29
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2993 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.