Mô tả cho Công văn triển khai chương trình Xuân biên giới- Tết hải đảo (số 01 CV/ĐTNK-BTG)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn triển khai chương trình Xuân biên giới- Tết hải đảo (số 01 CV/ĐTNK-BTG)
Mô tả:

 Công văn số 01 CV/ĐTNK-BTG của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v triển khai chương trình Xuân biên giới- Tết hải đảo năm 2015.

Tên tệp:CV_01-Trien_khai_Xuan_bien_gioi,_tet_hai_dao.doc
Kích thước tệp: 1.88 MB
Thời gian ban hành: 01/05/2015 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2264 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.