Mô tả cho Công văn v/v giới thiệu đại biểu tham gia dự tuyển Lễ hội VHTNQT 2015 tại Campuchia (Số 33- CV/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn v/v giới thiệu đại biểu tham gia dự tuyển Lễ hội VHTNQT 2015 tại Campuchia (Số 33- CV/ĐTNK)
Mô tả:

Công văn Số 33- CV/ĐTNK của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v giới thiệu đại biểu tham gia dự tuyển chương trình Lễ hội VHTNQT 2015 tại Campuchia.

Tên tệp:CV_33-Gioi_thieu_dai_bieu_tham_du_le_hoi_CamPuChia.doc
Kích thước tệp: 2.72 MB
Thời gian ban hành: 03/02/2015 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2222 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.