Mô tả cho Công văn mời dự GALA của ĐTN Bộ Ngoại giao (số 52-CV/ĐTNBNG)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn mời dự GALA của ĐTN Bộ Ngoại giao (số 52-CV/ĐTNBNG)
Mô tả:

Công văn số 52-CV/ĐTNBNG, ngày 10-12-2014 của Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao mời Đoàn TN VPTW tham dự chương trình văn nghệ GALA Thanh niên "Bảy mươi mùa xuân, tự hào tiếp bước".

Tên tệp:20141210_CV-52_DTNBNG.doc
Kích thước tệp: 1.45 MB
Thời gian ban hành: 12/10/2014 06:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2389 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.