Mô tả cho Công văn triệu tập đại biểu tham dự hoạt động tình nguyện tại Hà Tĩnh (số 98 CV/ĐTNK-TNTH)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn triệu tập đại biểu tham dự hoạt động tình nguyện tại Hà Tĩnh (số 98 CV/ĐTNK-TNTH)
Mô tả:

Công văn số 98 CV/ĐTNK-TNTH của Đoàn TN Khối các  cơ quan Trung ương v/v triệu tập đại biểu tham dự hoạt động tình nguyện tại Hà Tĩnh.

Tên tệp:CV-98_DK_12-5-2014_trieu tap dbieu tham gia hd TN tai Ha Tinh.doc
Kích thước tệp: 34.5 kB
Thời gian ban hành: 05/12/2014 19:41
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2363 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.