Cá nhân

Bùi Chí Công

SBD: TS0069
Bùi Chí Công
Thông tin
Số báo danh TS0069
Họ và tên: Bùi Chí Công
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 006275

Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Bùi Chí Công

Năm sinh: 1979

Nơi sinh hoạt đoàn: Chi đoàn Ban quản lý trụ sở Trung ương – Đoàn cơ sở Cục Quản trị A.
 

Âm vang 60 năm Điện Biên


Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2013, Đoàn cơ sở Cục Quản trị A đã tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Điện Biên, trong chuyến công tác Đoàn đến thăm một số di tích lịch sử gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Tôi vinh dự là một thành viên trong đoàn, ngày 22/03/2013 khi đi thăm Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tình cờ tôi được gặp và trò chuyện với một nhà báo người Pháp, mặc dù thời gian không nhiều nhưng qua trao đổi thông tin đã giúp tôi và anh hiểu rõ hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là một bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng lịch sử này đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh vĩ đại của nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), tôi muốn nhờ bức ảnh (chụp tại Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát) để nhắn gửi tới các bạn đoàn viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đây nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ của Đoàn Văn phòng Trung ương về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Viết thảo luận