Cá nhân

Bùi Mạnh Cường

SBD: TS0070
Bùi Mạnh Cường
Thông tin
Số báo danh TS0070
Họ và tên: Bùi Mạnh Cường
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 001439

Thông tin chi tiết:
Họ và tên: BÙI MẠNH CƯỜNG
Năm sinh: 1982
Nơi sinh hoạt đoàn: Chi Đoàn cơ sở Cục Quản trị-Tài vụ

Trồng cây trên cổng trời.

Thuyết minh: Môi trường là một vấn đề mà hiện nay cả thế giới đang quan tâm.Hưởng ứng tinh thần cùng chung tay vì một “Hành tinh màu xanh”, buổi lễ "Trồng cây xanh tại cổng trời Quản Bạ-Hà Giang" cũng mang một ý nghĩa thiết thực, nhằm giáo dục cho các bạn Đoàn viên thanh niên nhìn nhận được giá trị của việc xây dựng một môi trường sống Xanh – Sạch – Đẹp. Qua đó giúp chúng ta nâng cao nhận thức và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Viết thảo luận