Cá nhân

Chi đoàn 1, Đoàn Hành chính - Tổng hợp

SBD: TS0062
Chi đoàn 1, Đoàn Hành chính - Tổng hợp
Thông tin
Số báo danh TS0062
Họ và tên: Chi đoàn 1, Đoàn Hành chính - Tổng hợp
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 001005

Thông tin chi tiết:

Đoàn viên Chi đoàn 1, Đoàn Hành chính - Tổng hợp lao động, vệ sinh bảo vệ môi trường nơi làm việc

Với tinh thần thanh niên xung kích, hàng năm Chi đoàn 1 luôn sẵn sàng đảm nhận công việc phân loại và tiêu huỷ một số lượng lớn các tài liệu trùng thừa sau các kỳ họp Hội nghị Trung ương, hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, v.v.... Công việc này được xem là một trong những hoạt động thường xuyên và thiết thực của Chi đoàn 1 trong những năm vừa qua, nhờ sự đoàn kết, trách nhiệm và chung tay góp sức của các bạn đoàn viên trong Chi đoàn, việc phân loại và tiêu huỷ tài liệu trùng thừa trong kho giấy của Vụ Hành chính - Cơ yếu luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn, đồng thời giữ gìn môi trường làm việc chung của Vụ.
Hoạt động trên không chỉ thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ cơ quan trong các công việc chung của đơn vị, mà còn có ý nghĩa trong việc nâng cao trách nhiệm giữ gìn và bảo mật thông tin, góp phần vào thành tích chung của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Viết thảo luận