Cá nhân

Chi đoàn 2 - Đoàn Hành chính - Tổng hợp

SBD: TS0056
Chi đoàn 2 - Đoàn Hành chính - Tổng hợp
Thông tin
Số báo danh TS0056
Họ và tên: Chi đoàn 2 - Đoàn Hành chính - Tổng hợp
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000912

Thông tin chi tiết:
Chi đoàn 2 - Đoàn Hành chính - Tổng hợp
 Ảnh: Giao lưu thể thao của Chi đoàn 2 tháng 3/2012

Cả chi đoàn là một cơ thể sống
“3 - 2 -1 Bắt đầu” khi tiếng hô của trọng tài vang lên là lúc cả đội như một cùng gắng hết sức mình kéo đối phương để giành chiến thắng. Chi đoàn 2 thuộc Đoàn cơ sở Hành chính tổng hợp là chi đoàn tập hợp đoàn viên từ nhiều đơn vị khác nhau. Các đoàn viên cùng hợp lại, đoàn kết tựa như một cơ thể sống. Mỗi đoàn viên như là một bộ phận trên cơ thể tuy có vai trò khác nhau nhưng cùng tạo thành một cơ thể sống hoàn chỉnh. Nhờ các bộ phận khỏe mạnh mà cơ thể sống có tinh thần nhiệt huyết, có bản lĩnh và ngày càng trưởng thành.

Viết thảo luận