Cá nhân

Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp, Đoàn Cục Quản Trị T26

SBD: TS0083
Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp, Đoàn Cục Quản Trị T26
Thông tin
Số báo danh TS0083
Họ và tên: Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp, Đoàn Cục Quản Trị T26
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000779

Thông tin chi tiết:
Thông tin chi đoàn:
Chi đoàn Hành Chính – Tổng Hợp – Đoàn cơ sở cục quản trị T26

Ảnh Chi đoàn làm từ thiện: thăm và tặng quà trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi không nơi nương tựa

Viết thảo luận