Cá nhân

Chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng

SBD: TS0082
Chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng
Thông tin
Số báo danh TS0082
Họ và tên: Chi đoàn Nhà khách số 8 Bạch Đằng
Thành phố
Ảnh: 1 ảnh
Clip: 0 clips
Số lượt xem 000877

Thông tin chi tiết:
Thông tin chi đoàn:
Chi đoàn Nhà Khách số 8 Bạch Đằng – Đoàn cơ sở cục quản trị T26
Ảnh Tranh cúp bông sen hồng do công đoàn CS T26 tổ chức thường niên chào mừng ngày sinh nhật Bác, 19/5

Viết thảo luận